Dünyadaki bütün Müslümanlara da dua etmek gerekir mi?

Sual: Dünyadaki bütün Müslümanlara da dua etmek gerekir
mi?
CEVAP
Elbette dua etmek gerekir. Dünyadaki bütün Müslümanlar bir
ailenin fertleri gibidir. Hatta hepsi bir vücut sayılır.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut
gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut,
rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi,
Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır!)
[Buhari]

Müslümanlar dünyanın çeşitli yerlerinde [mesela Bosna’da,
Afganistan’da, Çeçenistan’da, Irak’ta] zulme uğruyor. Diğer
Müslümanların bunlara, güçlerinin yettiği ölçüde yardım etmesi,
herhangi bir yardımda bulunamayanın da, dua etmesi farz olur.
Dünyanın öteki ucundaki bir Müslümanın derdi, bizim derdimiz
demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan
değildir.)
[Hakim]

Yiyecek, içecek, giyecek, barınacak, canını, malını savunacak
ve başka ihtiyaçları için Müslümanlara yardım etmek, hem
vazife, hem de çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu
ki:
(Bir Müslümanın sıkıntısını gidereni veya bir mazluma yardım
edeni, Allah affeder.)
[Buhari]

(Bir din kardeşinin ihtiyacını gideren, ömür boyu ibadet
etmiş gibi sevap kazanır.)
[Buhari]

(Din kardeşini savunan Müslümanı Allahü teâlâ, Cehennem
ateşinden korur.)
[Taberani]

(Bir mümini, bir münafığın zulmünden koruyan, Cehennem
ateşinden korunur.)
[Ebu Davud]

(En kıymetli amel, bir müminin sıkıntısını gidermek, borcunu
ödemek veya karnını doyurmak suretiyle onu sevindirmektir.)

[Taberani]

(Din kardeşinin aleyhinde konuşulurken, onu savunmaya gücü
yeterken, susanı, Allahü teâlâ dünya ve ahirette zelil
eder.)
[İbni Ebiddünya]

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
(İşte bugün, her Müslüman, elinden gelen yardımı yapmayıp,
İslamiyet baskı altına düşerse, yardımı esirgeyen her Müslüman,
ahirette mesul olur. Bunun için kuvvetim olmadığı halde,
yardıma koşmaya özeniyorum. Güçlükleri yenerek, İslamiyet’e
ufacık bir hizmet edebilmek yolunu arıyorum. “İyilerin
çoğalmasını isteyen de, onlardan sayılır” buyuruldu.)
[1/47]

(Bugün İslamiyet’e yardım için az bir şey vermek, binlerce
altın vermiş gibi kıymetlidir. Hangi talihliye, bu büyük nimet
ihsan edilirse, ona müjdeler olsun! Dinin yayılmasına hizmet
eden, cihad sevabına kavuşur. Hele bu zamanda Müslümanlara
yardım etmek daha güzel, daha sevaptır.) [1/193]

(Dua ordusunun askerlerinin kalbleri kırık olduğu için savaş
ordusunun askerlerinden daha ileridir. Dua ordusunun askerleri,
gaza ordusu askerlerinin ruhu gibidir. Gaza ordusunun
askerleri, onların bedenleri gibidir. O halde, gaza ordusunun
askeri, dua ordusu olmadıkça, iş başaramaz. Çünkü ruhsuz bedene
hiçbir yardımın faydası olmaz.) [3/47]

Eğer bir Müslüman, diğer Müslümanlara eli ile, malı ile yardım
edemiyorsa, dua ederek yardım etmelidir! Bir hadis-i şerifte de
buyuruluyor ki:
(Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkından biri, ona
gıyabında dua etmektir.)
[Deylemi]

Hiçbir yardım yapamayan dua etmelidir. Beklemeden her an dua
edilebilir. Belli saatlerde toplu yapmak için ona buna mesajlar
çekmek uygun değildir.

Sual: Dünyada zulme uğrayan, savaşa mecbur bırakılan
Müslümanlara dua etmek farz mıdır?
CEVAP
Evet farzdır.

Büyüklerin duası olsun
Sual:
Dua isteyene (Büyüklerin duası olsun) demekte bir
mahzur var mı?
CEVAP
Kitaplarımızda, büyüklerimizden gelen, nakledilen böyle bir
ifadeye rastlamadık. Dua isteyince, dua etmelidir. Ancak Doğu
Anadoluda bu dua çok meşhurdur, yaygındır. Zira oralarda
eskiden büyük zatlar, mürşid-i kâmiller, evliya zatlar çoktu,
medreseleri tedrisatları da yaygındı. Büyükler derken bu
mübarek zatlar anlaşılırdı. (Benim yüzüm yok, yahut ben
günahkârım, yahut ben cahilim ne isteyeceğimi bilemem, senin
için evliya zatların, mübarek hocamızın duası olsun, onların
senin için dileyeceği şekilde dua olsun, ben senin için bunu
istiyorum Allahü teâlâdan) manâsına gelen bir dua, bir
temennidir. Böyle söylemekte mahzur olmaz.

 

Müslümanlara dua etmek,Müslümanlara dua etmek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir