Nazardan kurtulmak için hangi dualar okunur?

Sual: Nazardan kurtulmak için hangi dualar okunur?
CEVAP
İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık
yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir
eder.

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen
bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir
tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi
bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı.
Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla
öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun
nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede
ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı)
mealindeki 51.
âyet inmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]

(İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]

(Nazar haktır.) [Müslim]

Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini
veya tamamını okumalıdır.
1- Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas,
Felak, Nas sureleri] 7şer defa okunup hastaya üflenirse, büyü,
nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek
içmek de olur. Bir hadis-i şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el
kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez)
buyuruldu. (Deylemi)

2- Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele
ile] 3 defa “Bismillâhillezi
lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve
hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur)

buyuruldu. (İbni Mace)

3- Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki kul euzü ve Kalem
suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric)

4- Peygamber efendimiz, iki kul euzüyü okuyup buyurdu ki:
(Bu iki sure ile [belalardan, nazardan] korunun! Hiç
kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle
korunamaz.)
[Ebu Davud]

5- (Euzü
bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin
ve min şerri külli aynin lâmmetin)
tavizini, sabah
akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan,
cin, şeytan ve hayvanların zararından korur. (Mevahib)

6- Peygamber efendimiz nazar için (Allahümme barik fihi ve
la tedarruhü)
okurdu. (İbni Sünni)

7- Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi
görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi
söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadis-i
şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete
illa billah” denirse o şeye nazar değemez)
buyurdu.
(Beyheki)

8- Nazardan korunmak için âyât-i hırz denilen âyetleri
okumalı ve üzerinde taşımalıdır.

9- İbni Âbidin hazretleri (Tarlaya kemik, korkuluk,
hayvan kafası koymalı. Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için
ne yapacağını sorunca, Resulullah, (Tarlaya hayvan kafası
as)
buyurur. Bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü
sonra görür) buyuruyor. (Redd-ül-muhtar)

10- Tivele, temime ve efsun caiz değildir. Manasız veya küfre
sebep olan rukyeyi okumaya Efsun denir. Nazarı bizzat
önlediğine inanılan nazarlıklara Temime denir. Şirinlik muskası
denilen rukyelere Tivele denir. Rukye, okuyup üflemek veya
üzerinde taşımak demektir. Rukye, âyet ve hadis ile bildirilen
dualarla yapılırsa taviz denir. Taviz ise caizdir. Hadis-i
şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir)
buyuruldu. (İbni Mace)

11- İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir
yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela
zuhur edecektir. [Besmele ile] (Bismillâhillezî
lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve
hüves-semî’ul alîm)
duasını üç defa okuyun) buyurdu.
Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı
okuyanlara bir şey olmadı. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar,
sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam,
İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa
okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ
fissemâi ve hüves-semî’ul alîm) duasını sabah 3 kere okuyana,
akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela
gelmez.)
[İbni Mace]

Nazar değmesi haktır
Sual: Nazar diye bir şey var mıdır, varsa buna karşı ne
yapılır, hangi dualar okunabilir?
Cevap:
Nazar değmesi haktır, yani göz değmesi
doğrudur. Bazı kimseler, bir şeye bakıp, beğendiği zaman,
gözlerinden çıkan şuâ zararlı olup canlı ve cansız, her şeyin
bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen, belki
bir gün, bu şuâları ve tesirlerini anlayabilecektir. Nazarı
değen kimse, hatta herkes, beğendiği bir şeyi görünce
Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi
söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Nazar değen
veya korkan çocuk için, çöp yakıp etrafında döndürerek
tütsülemenin veya erimiş mumu başı üzerinde suya dökmenin,
kurşun dökmenin caiz olduğu, Fetâvâ-yı Hindiyyede yazılıdır.
(Fâtiha, Âyet-el-kürsî ve E’ûzü
bi-kelimâtillâhittâmmeti… okumak)
hadîs-i şerifte
emir edildiği Teshîl kitabında yazılıdır.

İbni Âbidînde, nazar değmemesi için tarlaya kemik, hayvan
kafası koymanın caiz olduğu bildirilmektedir. Bakan kimse, önce
bunu görüp tarlayı sonra görür. Mavi boncuk ve başka şeyleri bu
niyet ile taşımanın caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır.

Nazar değen kimseye şifâ için Âyet-el-kürsî, Fâtiha,
Mu’avvizeteyn ve Nûn sûresinin sonundaki iki âyeti okumanın
muhakkak iyi geldiği, Medâric-ün-Nübüvve kitabında ve Mevâhib-i
ledünniyyede yazılıdır. Mevâhib ve Medâricde deniyor ki:
“İmâm-ı Mâlik hazretlerine göre, demirle, tuzla, iplik
düğümlemekle ve mühr-i Süleymanla Rukye yapmak mekruhtur.”

 

Nazar duaları,nazar duaları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir